دانلود در ادامه مطلب

وقتی رفتین تو بازی دکمه وسط ماوس رو نگه دارین ببینین چی میشه ......
بعد با چرخوندن او تیکه زائد وسط ماوس تفنگ ها رو عوض کنین

صفحه ی 1 از 1 - سایر صفحات: